Betingelser

Ved indgåelse af aftale om køb af Semos produkter gælder følgende:

Når produktet fra Semo er leveret til kunden, og betaling for denne er modtaget, er kunden på ingen måde forpligtet til at arbejde sammen med Semo i fremtiden.

Webhotel og domæne leveres i kundens navn, og kunden forestår herefter selv betalingen hertil.

Det står kunden frit for at skifte til andre webhotel udbydere.

Alt materiale der sendes til Semo i forbindelse med udarbejdelse af hjemmeside, Facebookside, logo og alle andre Semo produkter, forudsættes at kunden har rettigheder til at anvende disse. Det påhviler kunden at have disse forhold i orden – Semo er på ingen måde ansvarlig for ophavsret på det af kunden leverede materiale.

Semo er på ingen måde ansvarlig for evt. tab grundet fejl, forsinkelser, funktionalitet – dette gælder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab. Ligeledes er Semo på ingen måde ansvarlig for web- og mailhotel, driften af dette, tab som evt. måtte opstå pga. web- og mailhotel (igen gælder dette driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre direkte eller indirekte tab).

Med andre ord sagt på godt dansk: vi binder ikke vores kunder til lange aftaler, vores kunder er frie til at benytte andre samarbejdspatnere end Semo og vores kunder kan ikke holde Semo ansvarlig for evt. tab der måtte opstå.

Alle priser er ekskl. moms.